น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ TOA 112 Super Bond

170 ฿3,190 ฿

เป็นน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย หรือปรับผิวคอนกรีตให้เรียบได้ระดับ

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร , 5 ลิตร ต่อ แกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

170 ฿3,190 ฿

ล้างค่า
รายการโปรดรายการโปรดRemoved from wishlist 0
เปรียบเทียบสินค้า

น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ TOA 112 Super Bond

คุณสมบัติ : ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ ( TOA 112 Super Bond ) เป็นของเหลวประเภทอิมัลชั่นของยางสังเคราะห์ ( Synthetic Rubber Emulson ) ที่ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์และทราย ช่วยในการประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่การฉาบซ่อมฉาบตกเเต่ง และช่วยป้องกันการซึมของน้ำได้ดีด้วย

การใช้งาน : ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ใช้ผสมปูนซีเมนต์และทราย เพื่อเพิ่มคุณภาพในการ ทำงาน สำหรับงานต่างๆดังต่อไปนี้คือ
– ใช้ผสมกับปูนทรายเพื่อใช้สำหรับงานฉาบซ่อมผิว ซ่อมแซมคอนกรีต
– งานปูนก่ออิฐ
– งานฉาบตกเเต่งผิว ฉาบติดกระเบื้อง
– งานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ
– งานป้องกันการเสียดสี

คุณประโยชน์
– ลดปัญหาการหดตัว เมื่อแห้งแข็งตัว ลดการแตกล้าว
– ให้แรงยึดเกาะสูง เหมาะใช้สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่า-ใหม่
– ช่วยให้คอนกรีตทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีขึ้น
– มีคุณสมบัติกันซึมได้ดี
– มีความทนต่อแรงเสียดสี
– ไม่ผสมผสานปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งเเวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค
เฉดสี : ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์เป็นของเหลวสีขาว
ค่าความถ่วงจำเพาะ 25 องศาเซลเซียส : 1.00 – 1.02
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 25 องศาเซลเซียส : 7.5 – 9.5
ค่าความข้นเหลว 25 องศาเซลเซียส ( splndie 1 , speed 100 ) : 20.00 – 40.00 Cps.
การดูดซึม : BS 1881 : part 5 ความทนทานต่อสารเคมี – 10 เปอร์เซ็น HCI Solution : 1.36 เปอร์เซ็นต์
มอร์ตาร์ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : 6.89 เปอร์เซ็นต์
มอร์ต้าไม่ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ – 10 เปอร์เซ็นต์ CHC3COOH Solution : 28.48 เปอร์เซ็นต์
มอร์ต้าร์ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : 3.67 เปอร์เซ็นต์
มอร์ต้าร์ไม่ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : 3.97 เปอร์เซ็นต์

ระบบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว
– ทำความสะอาดผิวคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่นละออง ขุยซีเมนต์ คราบน้ำมัน สีและสิ่งสกปรกต่างๆออกให้หมดพื้นผิวคอนกรีตจะต้องแน่นทึบ แข็งแรง
– พรมน้ำที่ผิวคอนกรีตให้พื้นผิวชุ่มก่อนทุกครั้ง แต่ต้องไม่มีน้ำขัง
– บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร้น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิลให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
วิธีการใช้งาน
– ก่อนนำทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์มาใช้ควรเขย่าภาชนะหรือคนให้เป็นเนื้อเดียวกกันก่อน
– การทำงานให้ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ลงในน้ำอัตราส่วน 1 : 1 ถึง 1 : 2 ( ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : น้ำ ) สำหรับงานประสานคอนกรีต งานฉาบซ่อม งานฉาบกันซึม
1. งานประสานคอนกรีตกำกับคอนกรีตใหม่ งานติดกระเบื้อง

ลักษณะการใช้งาน ทีโอเอ 112
ซุปเปอร์ บอนด์
น้ำ ปูนซีเมนต์ ทราย
งานประสานคอนกรีตเก่า กับคอนกรีตใหม่ 0.22 ลิตร 0.22 ลิตร 1.0 กิโลกรัม 1.0 กิโลกรัม
งานติดกระเบื้อง 0.20 ลิตร 0.20 ลิตร 1.0 กิโลกรัม 2.0 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้ ข้อมูลการใช้งานตารางสำหรับพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ดังนั้น ทีโอเอ 12 ซุปเปอร์ บอนด์ 1 ลิตร จะทำงานได้พื้นที่ประมาณ 4.50 ตารางเมตร

2. งานฉาบซ่อม ปรับแต่งผิวหน้าหรืองานกันซึม

ลักษณะการใช้งาน ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ น้ำ ปูนซีเมนต์ ทราย
งานฉาบซ่อม 1.20 ลิตร 1.20 ลิตร 6.0 กิโลกรัม 12.0 กิโลกรัม
งานฉาบกันซึม 0.80 ลิตร 1.60 ลิตร 6.0 กิโลกรัม 12.0 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้ข้อมูลการใช้ในตาราง สำหรับพื้นที่ 1 ตารางเมตรโดยฉาบแต่ละชิ้นที่ความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร
– ส่วนผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ผสมกับน้ำไปใช้ในการทำงานจะต้องมีปูนซีเมนต์และทรายด้วยเสมอ
– การฉาบทับหน้าด้วยมอร์ตาร์หรือเทคอนกรีตใหม่ทับบนชั้นของตัวประสาน จะต้องทำในขณะที่ชั้นประสานยังเปียกอยู่
– พื้นผิวที่ทำงานจะต้องทำให้เปียกชื้น อิ่มน้ำเเต่ไม่มีน้ำท่วมขัง
– การคัดเลือกทรายสำหรับใช้ในการผสม ควรเลือกขนาดคละที่เหมาะสมกับความหนาของมอร์ตาร์ที่จะทำงานฉาบที่มีความแตกต่้างกัน
– ในการทำงานฉาบเสร็จ จำเป็นต้องทำการบ่มเสมอ
– ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้งาน : การทำงานให้ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ลงในน้ำในอัตราส่วน 1 : 1 ถึง 1 : 2 ( ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : น้ำ ) สำหรับงานประสานคอนกรีต งานฉาบซ่อม งานฉาบซึม

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจเดิมที่ปิดสนิทเเละไม่ควรวางไว้ที่กลางเเจ้งที่มีแสงแดดจัด
อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร ต่อ แกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย
: กรุณาดูข้อระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสดวกควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าหากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ท่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่เเตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑืเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย
facebook: beelievesourcing
line: @beelievesourcing
youtube: beelieveus beelievesourcing
หรือ สอบถามได้ที่  095 718 9191 เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ และ บริการครบ จบในที่เดียว

รายละเอียด:: น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ TOA 112 Super Bond

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร (1L), 5 ลิตร (5L), 25 ลิตร (25L)

รีวิวจากผู้ใช้

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
เขียนรีวิว

ยังไม่มีรีวิว

เป็นคนแรกที่รีวิว “น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ TOA 112 Super Bond”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข้อมูลผู้ขาย

รายการโปรดRemoved from wishlist 0
เปรียบเทียบสินค้า
รองพื้นปูนทับสีเก่า B-1500  Beger

รองพื้นปูนทับสีเก่า B-1500 Beger

Out of Stock
ร้าน นวการ ค้าวัสดุก่อสร้าง
455 ฿2,200 ฿
รายการโปรดRemoved from wishlist 0
เปรียบเทียบสินค้า
มาจอร์ก้า เบจ GP MAJORCA BEIGE 12X12PM

มาจอร์ก้า เบจ GP MAJORCA BEIGE 12X12PM

ร้าน นวการ ค้าวัสดุก่อสร้าง
BEELIEVEHUB.COM : บีลีฟฮับ วัสดุก่อสร้างออนไลน์ขายส่ง ราคาถูกกว่าใคร หาง่าย ใกล้นิดเดียว
Logo
เปรียบเทียบสินค้า
  • Total (0)
เปรียบเทียบสินค้า
0